LIVE

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN ALUEKIERROS 2017

 

Aika:            6.10.17 klo 9-16

Paikka:       Törnävä-sali SEDU, Törnäväntie 24, Seinäjoki

 

 

Tavoite: Tukea kuntien ja maakuntien monialaista valmistelutyötä, yhteisen tahtotilan muodostamista ja yhteistyötä. Tilaisuuksissa tunnistetaan vahvuuksia ja kehittämiskohteita sekä verkostoidaan kuntia, maakuntia ja järjestöjä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteuttamisessa osana sote- ja maakuntauudistusta.

 

Kohderyhmä: Sote- ja alueuudistuksen valmistelijat, kuntien, maakuntien ja järjestöjen edustajat, hyvinvointiryhmien jäsenet, eri alojen ammattilaiset, kuntapäättäjät, oppilaitosten ja seurakuntien edustajat sekä muut hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen aiheesta kiinnostuneet.

 

 

 

AAMUPÄIVÄN OHJELMA-luonnos

 

09.00 – 09.30                   Aamukahvit ja tutustuminen infopisteisiin

 

09.30 – 09.45                   Tilaisuuden avaus

                                           Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tulevaisuuden näkymät alueella

Seinäjoen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pasi Kivisaari

 

09.45 – 10.00                   Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen elinvoimaisessa kunnassa

                                           Seinäjoen kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki

 

10.00 – 10.50                   Mitä sote- ja maakuntauudistus tarkoittaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmasta?

                                           STM:n, OKM:n, TEMn, SOSTE:n ja Kuntaliiton puheenvuorot

 • Puheenvuorot yhteen sovitetaan jatkumoksi

                                          

10.50 – 11.50                   Hyvinvointi yhteisenä tehtävänä

                                           Maakunnan valmistelujohtaja Asko Peltola
Kurikan kaupunginjohtaja Anna-Kaisa Pusa

Alajärven kaupunginjohtaja Vesa Koivunen
Hyvinvointikoordinaattori Ulla Frantti-Malinen
PLU:n aluejohtaja Aino-Maija Siren

                                           Järjestöagentti, Seinäjoenjärjestötalo Göran Johansson

                                           Kulttuurihyvinvointi-hankkeen projektipäällikkö Esa Vienamo

                                          

                                                                                                           

11.50 – 12.00                   Ohjeistus iltapäivän työskentelyyn

 

12.00 – 13.00                   Lounas (omakustanteinen)

ILTAPÄIVÄN OHJELMA

 

13.00 – 15.00  Työskentely työpajoissa ja iltapäiväkahvit

 

Tavoitteena on tukea hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valmistelua osana monialaisen maakunnan valmistelua. Tuotoksena ovat konkreettiset ehdotukset jatkovalmisteluun.

 

 1. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen uudessa kunnassa ja maakuntien kunnille tarjoama tuki (Ulla Frantti-Malinen, Tarja Tenkula)
 • Kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteet ja toiminta – vahvuudet ja kehittämiskohteet
 • Maakuntien kunnille tarjoaman hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen ja ehkäisevän päihdetyön asiantuntijatuen sisällöt ja käytännön toteutus
 • Alueen yhteistyörakenteet ja asukkaiden osallistumismahdollisuudet
 1. Maakunnan tehtävät hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä (Päivi Saukko, Harri Jokiranta)
 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteiden ja toimenpiteiden määrittely osana maakunnan palvelustrategian ja palvelulupauksen valmistelua
 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävien määrittely palveluiden tuottajaehtoihin, sopimusluonnoksiin ja korvausmalleihin
 • Asiakkaiden osallisuus palvelujen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
 1. Yhdyspintapalveluiden määrittely ja järjestäminen (Minna Laitila, Carita Liljamo)
 • Asukasosallisuutta ja alueellista yhteistyötä tukevien toimintamallien valmistelu
 • Yhdyspintapalveluiden määrittely yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa
 • Keskeisten yhdyspintapalvelujen tunnistaminen (työllisyys, kotoutuminen, lasten, nuorten ja perheiden palvelut, elintapaneuvonta, jne.)
 • Keskeiset kohderyhmät, haavoittuvat ryhmät ja yhdyspintapalvelujen sisällöt
 • Suunnitelman valmistelu yhdyspintapalveluiden yhteistyöstä ja työnjaosta
 1. Hyvinvointitiedolla johtaminen ja viestintä (Taina Viiala, Marja-Liisa Nurmi)
 • Kokonaiskuva maakunnan väestön hyvinvoinnin ja terveyden tilasta
 • Vaikutusten ennakkoarviointi – toimintatavoista sopiminen
 • Kokemustiedon kokoaminen ja käyttö tiedolla johtamisessa
 • Alueellisen hyvinvointikertomuksen, sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tietopohjan sisällyttäminen maakunnan tiedonhallinnan suunnitelmaan

 

 1. Sote- ja kasvupalveluita tuottavien järjestöjen ja yritysten mahdollisuudet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä (Göran Johansson, Jarmo Vesa)
 • Palveluja tuottavien ja kehittävien järjestöjen ja yritysten erilaiset ja uudet toimintamahdollisuudet
 • Monialainen maakunta yhteistyökumppanina

 

 

15.00 -15.50                    Työpajatyöskentelyn yhteenveto ja keskustelu

 

 

15.50 -16.00                    Päätössanat

 

 

www.worldfinals2017.com
www.facebook.com/worldfinals

Streemattiin Livenä. Nähtävissä tallenteena seuraavasti:

Lauantai:

Sunnuntai: